ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
Infrastructure Investment Project Management
ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
:  
Skip Navigation Links
 
รายชื่อผู้ประสานงานโครงการบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ชื่อ - สกุล เบอร์โทร.ติดต่อ หน้าที่รับผิดชอบ
  นาย วีรพล กังวาลเพราะ 02-2717999 ต่อ 5720
  นาย ศีวัช พู่พันธ์พานิช 02-2717999 ต่อ 5710 ดูแลระบบ IIPM
  นางสาว วิสุดา นิรมลจันทร์  02-2717999 ต่อ 5724  
  นายณัฐพงษ์ อดุลยเมตต์ 02-2717999 ต่อ 5729   โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
      โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
      โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
  นางสาว กฤตพร ตรงนำชัย 02-2717999 ต่อ 5707   โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
  นางสาว เบญจรัตน์ หมีแรต 02-2717999 ต่อ 5701   โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง ลพบุรี-ปากน้ำโพ
  นางสาว ศิวพร เจริญศิริสุทธิกุล 02-2717999 ต่อ 5708   โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง นครปฐม-ชุมพร
  นาย สรัล ธำรงหวัง 02-2717999 ต่อ 5004   โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
  นาย กัญญา นิลเกตุ 02-2717999 ต่อ 5736   งานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จำนวน 8 สายทาง
       โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
       โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
  นางสาว ภัทรา ศรีชัย 02-2717999 ต่อ 5730   โครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 - 2567)
  นาย บุญฤทธิ์ บางโรย 02-2658050 ต่อ 5907   โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  นาย ธัชธรรม์ กลัญชัย  02-2719999 ต่อ 5722    โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
  นางสาว วรัญญา ธงชัย 02-2717999 ต่อ 5726   โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
      โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
  นางสาว ชลันธร อนันต์ไวทยะกิจ 02-2717999 ต่อ 5003   โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
     
@2012 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
http://www.pdmo.go.th