กรุณาเข้าสู่ระบบ
   
 
 
เลขประจำตัวประชาชน:
รหัสผ่าน:
 
Skip Navigation Links
เข้าสู่ระบบ
|
ลงทะเบียน
|
เปลี่ยนรหัสผ่าน
เรื่องแจ้งให้ทราบ
  • ท่านสามารถ Download แบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลสัญญาและงวดการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • ท่านสามารถจัดเตรียมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณโดย Download แบบฟอร์มในรูปของ Excel ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax แบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่หมายเลข 02-357-3576
  • กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อที่หมายเลข 02-271-7999 ต่อ 5735, 5736, 5737
Download

 
 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
eDPLForm: เข้าสู่ระบบ Timeout: 20 Powered by Info Evolution Co.,ltd Client IP: 18.205.60.226
ระบบจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบน Window Internet Explorer 7 ขึ้นไป